Trường Mẫu giáo Quế Xuân 2 tọa lạc thôn Phú Bình, xã Quế Xuân 2, Quế Sơn, Quảng Nam

Trường có tổng số: 22 CBGVNV

Trong đó: 

CBQL: 02

Gv: 13

NV: 07

- Tổng số lớp: 07 lớp

Trong đó:

Lớp Bé: 01

Lớp Nhỡ: 03

Lớp Lớn: 03

Tổng số trẻ năm học 2022-2023: 170 trẻ

chia theo độ tuổi: 3-4 tuổi: 23 trẻ

                           4-5 tuổi: 81 trẻ

                            5-6 tuổi: 66 trẻ