Ngày 13/4/2023 Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Quế Sơn về kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho trẻ tại bếp ăn Phú Bình năm học 2022-2023